Internal Pages

Login to access

ICub

From KOVAN

(Difference between revisions)
 
Line 51: Line 51:
| iCub bateri çalarken: {{#ev:youtube|Svulv_N3hxI|300}}
| iCub bateri çalarken: {{#ev:youtube|Svulv_N3hxI|300}}
| iCub yüz hareketlerini gösterirken: {{#ev:youtube|88HSUF3lGuc|300}}
| iCub yüz hareketlerini gösterirken: {{#ev:youtube|88HSUF3lGuc|300}}
 +
|-
 +
| iCub emeklerken: {{#ev:youtube|4o4mIh5eBis|300}}
 +
| iCub nesneleri öğrenirken: {{#ev:youtube|5jFfgJDbwxQ|300}}
|}
|}
 +

Current revision as of 14:35, 15 February 2010

iCub, yapı olarak bir insana benzeyen, yani insansı bir robot. iCub, Avrupa Birliği tarafından desteklenen RobotCub projesi kapsamında geliştirildi ve yapay zeka konusunda dünya genelinde önerilen en iyi altı proje önerisini yapan ülkelere ücretsiz verildi. Bu ülkelerden birisi de Türkiye! Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün KOVAN Araştırma Laboratuvarı en iyi altı proje teklifi arasına girmeyi başardı.

iCub insansı robotunun biz insanlar gibi iki gözü, hareket edebilen bir başı, iki kolu, iki eli, iki bacağı; yani, bizim gövdemize çok benzeyen bir vücudu var. Toplamda, 53 adet serbestlik derecesi, yani eklemi var.

KOVAN Araştırma Laboratuvarı olarak biz, iCub'ın gözleri ile çevresini algılamasını ve çevresi ile etkileşerek dünyayı algılamasını istiyoruz. iCub, çevresi ile etkileştikçe, tutma, itme, kaldırma, sallama gibi basit davranışlarının farklı nesneler üzerinde farklı etkileri olduğunu öğrenecek örneğin. Ya da her davranışını, her nesne üzerinde uygulayamayacağını keşfedebilir. Örneğin, bir kapıyı tutup kaldıramayacağını ama bir kahve fincanını tutup kaldırabileceğini kavrayabilecek. Bu basit etkileşimler, iCub'ın isim ve fiil kavramları geliştirmesini sağlayacak; bir başka deyişle, iCub, kahve fincanı kavramını, o nesne üzerinde yapabileceği davranışlar ve onların etkileri olarak tanımlayacak. Kaldırma fiili ise, farklı nesneler üzerine uyguladığı davranışların etkileri olarak tanımlayabilecek.

This page was last modified on 15 February 2010, at 14:35. This page has been accessed 20,567 times.